Tài Khoản - THỬ VẬN MAY SƠ CẤP

70% Acc Ngon, Nhiều Tướng Và Skin

30% Có Sẵn 500 - 800 Quân Huy

90% Có Skin Bậc SS Trở Lên