Tài Khoản - THỬ VẬN MAY VIP 2

100% Từ 20 Tướng - 115 Tướng

- Ngoài Ra Có Thêm:

50% Có Sẵn 1000 - 1500 Quân Huy