Tài Khoản - THỬ VẬN MAY VIP 6

100% Từ 60 - 115 Tướng

- Ngoài Ra Có Thêm:

75% Có 1 Skin SSS Hoặc 2 Skin Hợp Tác